Comoros Solar PV

Foumbouni-Mitsamiouli Solar Farm